Nut6 hoops

nut6

EOG Dedicated
4 units

Ariz -03

Wsox tt ovr 2.5 -13 1st5

Seatt +1/2 -30 1st5

Det ovr 5 -07 1st5 gm23 units

Phil +1/2 -22 1st5

Cubs und 4.5 -15 1st5

Wash -1/2 -11 1st5

Balt ovr 9.5 -14

Det tt ovr 3.5 -25 gm22 units

Arizona-1.5 +68

Phil -1.5 +84

Wash tt ovr 3.5 even 1st5

Sf +1/2 -40 1st5

Seatt +15

Det +45 1st5 gm2
 

nut6

EOG Dedicated
NBA4 units

Okl cit +2.5 -12 1sth

Port ovr 53 -12 4q3 units

Port und 55.5 -12 2q

Port und 55 -12 3q2 units

Port ovr 56.5 -09 1q

Okl cit tt ovr 27.5 -12 1q
 

nut6

EOG Dedicated
NBA4 units

Utah ovr 213 -15

Utah tt ovr 102 -15

Houston-2 -12 3q3 units

Utah +5.5 -12 1sth

Utah ovr 104 -11 1sth

Houston tt ovr 54.5 -12 1sth2 units

Houston-2 -08 2q

Houston ovr 54 -15 3q
 

nut6

EOG Dedicated
4 units

Cinn und 5 -35 1st5

Cleveland +1/2 -19 1st5

Nyy +03

Tex und 5 -25 1st53 units

Det/Bost hre ovr 27.5 -18

Nyy/laang hre und 26 -18

Miami +1.5 -20

Det tt ovr 3.5 -252 units

Miami +74 1st5

Det +77 1st5

Cleveland +37
 

nut6

EOG Dedicated
Friday

4 units

Miami tt ovr 3.5 -09

Phil ovr 5 -12 1st5

Col +1.5 -30

Oak +1/2 -14 1st5

Det +1/2 -16 1st5

Seatt -1 -20

3 units

Miami +1.5 -25

Col +54

Cubs-13 1st5

Nyy und 6.5 -082 units

Oak +16

Tex ovr 5 -25 1st51.5 units

Miami +75 1st5
 
Top