Baseball

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 3-2 +4.7
YTD 108-128 +45.78

2* Mets +130
2* San Francisco +118
2* Toronto +181
2* Miami +116
2* Minnesota +158
2* San Diego +138
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 4-2 +7.7
YTD is 112-130 +53.48

2* Toronto +112
2* San Francisco +128
2* Philadelphia +142
2* Texas +240
2* Miami +118
2* Milwaukee +119
2* Minnesota +131
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 3-0 +9.58
YTD 116-135 +55.68

2* White Sox +140
2* Washington +107
2* Miami +155
2* Toronto +161
2* Atlanta +118
2* St. Louis +112
2* Texas +118
2* Cincinnati +113
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 2-2 +.72
YTD 119-143 +47.56

2* Detroit +159
2* Arizona +107
2* Kansas City 172
2* San Francisco +240
2* Texas +173
2* Atlanta +120
2* Tampa Bay +122
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 2-1 +2.56
YTD 123-149 +46.96

2* Dodgers +105
2* Philadelphia +108
2* Tampa Bay Even
2* Detroit +154
2* Texas +152
2* Kansas City +144
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Yesterday 2-2 +.7
YTD 3-5 -3.02

2* Detroit + 180
2* Baltimore +173
2* Seattle +241
2* Pittsburgh +135
2* Colorado +128
2* Arizona Even
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Yesterday 2-3 -1.08
YTD 12-12 +9.48

2* Colorado +129
2* Arizona +116
2* Pittsburgh +138
2* Boston +176
2* Tampa Bay +112
2* Seattle + 183
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Yesterday 2-0 +6.52
YTD is 17-16 +19.76

2* Boston +179
2* NY Mets +122
2* Baltimore +196
2* San Diego + 105
2* San Francisco +122
2* Seattle +166
2* Arizona +131
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Yesterday 0-4 -8
YTD 24-29 +13.72

2* Boston +133
2* Pittsburgh +170
2* Cincinnati +130
2* Toronto +123
2* Milwaukee +120
2* Texas +158
2* San Diego +120
2* Arizona +147
2* Seattle +144
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Last time out 3-2 +5.08
YTD 37-40 +27.46

2* Miami +155
2* Atlanta +163
2* Baltimore +144
2* Seattle +120
2* Oakland +126
2* San Diego +148
 
Top